Om förlaget | About the company

Ersatz är ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt östeuropeiska språk och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en viktig plats i utgivningen. Ersatz värnar om kvalitet i alla led av produktionen och använder sig endast av arktryck och träfritt papper.

Ersatz is a general-interest book publisher in Stockholm founded in 1994 by Anna Bengtsson and Ola Wallin. Our main focus is on literature in translation, primarily Easteuropean and German literature, but books from other languages and works originally written in Swedish take an increasingly large part of our output. For Ersatz it is important to maintain high quality standards in all parts of the production and we only use sheetfed printing presses and wood-free paper.

Manuskript mottages endast digitalt (Word, rtf eller pdf). Förlaget tar inget ansvar för insänt material.


 

Kontakt | Contact

Anna Bengtsson förläggare / publisher
anna.bengtsson@ersatz.se
0708-30 78 74

Ola Wallin förläggare / publisher
ola.wallin@ersatz.se
0709-74 73 76

Ersatz AB
Org. nr 556727-0110
VAT SE556727011001

Adress
Ersatz AB
Klevgränd 16A
116 46 Stockholm
Sweden