Aris Fioretos
Flykt och förvandling.
Nelly Sachs

image

I maj 1940 flydde den fyrtionioåriga poeten Nelly Sachs med ett av de sista passagerarflygplanen från Berlin. Bakom henne låg ett liv som hotades efter nazisternas maktövertagande 1933. Framför henne låg trettio år i exil, samt den viktiga delen av ett litterärt verk som skulle belönas med nobelpriset i litteratur 1966.

I denna bok presenteras hennes liv och verk med en bildbiografi som innehåller en stor mängd tidigare opublicerade bilder och dokument. Aris Fioretos bildbiografi visar under vilka förutsättningar som Nelly Sachs författarskap utvecklades: i åminnelse av en förlorad värld, i kontakten med en ny men främmande kultur – kort sagt, i kris- och brytningstid. Med hjälp av ett rikt material bestämmer han koordinaterna för Sachs »osynliga universum«. Såväl de många hittills okända manuskripten, fotona, ljud- och filminspelningarna, som inblickar i viktiga vänskaper med Paul Celan och Gunnar Ekelöf, Margaretha Holmqvist och Rosi Wosk bidrar till att teckna porträttet av en av 1900-talets viktigaste poeter.

Utkom i samband med en utställning om Nelly Sachs på Judiska Teatern i Stockholm 2 oktober– 20 november 2010. Kurator: Aris Fioretos.

 

KRITIKERRÖSTER

»Flykt och förvandling är en förebildlig biografi. Rik, omväxlande och med ett spännande skärpedjup. Den ger en visuell tydlighet åt hela Sachs liv och verk.«
Thomas Kjellgren, Kristianstadsbladet

»Det är en sällsynt briljant biografi, som på ett levande och givande sätt väver samman liv med författarskap, de brinnande dikterna med Nellys Sachs erfarenheter och hennes särskilda, högst egna sätt att tolka skrifter, upplevelser och händelser.«
Crister Enander, Gefle Dagblad

»Är inte arrangemangen lite kitschiga? Man vill ju gärna hitta något att gruffa om. Men nej – boken från Ersatz förlag är bara vacker.«
Agneta Pleijel, Dagens Nyheter

»Flykt och förvandling är i första hand en biografi, vilket ger ramarna också för Fioretos utmärkta diktanalyser. Han läser verket i relation till Sachs liv och erfarenheter, men också mot bakgrund av den tid det skrevs i och den idévärld som påverkade det. Fioretos analys av hennes mest kända dikt, O skorstenarna, är ett ypperligt exempel på hur han tacklar både svårigheterna i den diktarroll Sachs kom att axla, och i läsningen av denna akut katastrofdrabbade dikt i dag, i en helt annan tid.«
Michel Ekman, Svenska Dagbladet

»Denna bok är nämligen praktfull både till form och innehåll. Fioretos, författare och litteraturvetare, har nämligen lyckats att använda Sachs biografi, noggrant genomforskad, för att utvinna ytterligare betydelser ur hennes verk.«
Mats Granberg, NorrköpingsTidningar

 

RECENSIONER

Borås Tidning 2010-12-21
Svenska Dagbladet 2010-12-23
Gefle Dagblad 2010-12-13
Svenska Dagbladet 2010-12-23
GöteborgsPosten 2010-11-01
Svenska Dagbladet 2010-10-09
Expressen 2010-10-07
NorrköpingsTidningar 2010-10-04
Dagens Nyheter 2010-10-19
Aftonbladet 2010-10-03
Sydsvenskan 2010-10-04
Hela Hälsingland 2010-10-04
Kristianstadsbladet 2010-10-02
Norrköpingstidningar 2010-09-29