Bengt Göransson
Tankar om politik

image

Det politiska språket förändras. Begrepp försvinner, andra nyskapas och inte sällan innebär det dramatiska förändringar i politikens innehåll. Med erfarenhet och skärpa skärskådar förre skol- och kulturminister Bengt Göransson samtidens politiska tendenser i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på både politiker och medborgare.

Ur förordet:
»Som kritisk betraktare känner jag mig fri. Jag är ingen doktor, den som vet precis hur hela samhället ska organiseras. Jag är fortsatt starkt kritisk mot personer och grupper som har den totala och slutliga lösningen i beredskap. De undertecknar hellre en ärorik reservation än stöder en möjlig kompromiss. Jag hoppas att en eller annan gång kunna förmå den som har att fatta beslut att tänka en stund till och att nyansera beslutet. Det är farligt om beslutspotens får ersätta tankeverksamhet. Tänkandet – och det egna skrivandet – är förutsättningen för varje ledarskap. I själva verket tror jag att just det oberoende i förhållande till beslutsapparaterna som jag haft under snart tjugo år har givit mig tillgång till en större arena än jag annars skulle ha haft. Jag kan säga och skriva vad jag vill eftersom ingen behöver bry sig om det!«
Bengt Göransson

 

KRITIKERRÖSTER

»… en liten men tungt vägande volym.«
Anna Wieslander, Hallandsposten

»Världen blir sig inte riktigt lik igen.«
Stina Oscarson, Aftonbladet

»Från gemenskapssidan tränger nu en stillsamt resonerande röst igenom, det är Bengt Göransson som i Tankar om politik skärskådar samhällsutvecklingen och kommenterar den. Det är något väldigt tilltalande med den här boken, den bygger på ett skarpsynt iakttagande och lång politisk erfarenhet, men den blir aldrig besserwissrig eller proklamatorisk, den är samtalande och ansluter till en av vår kulturs mest värdefulla drag, tilltron till att det goda argumentet förmår övertyga av egen kraft om det får komma fram i ett utbyte av tankar som bygger på förtroende för samtalspartnerns förmåga att förstå.«
Christian Swalander, Alba

»Bengt Göransson är en politikens tredjeståndpunktare, lika intressant som ovanlig.«
Lars Linder, Dagens Nyheter

»Det kanske viktigaste i boken är dock hans kritik av den samtida politikens språkliga förfall, ett förfall som också speglar ett tankens och de politiska idéernas förfall.«
Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

»Bokens funderingar kring distinktionen mellan folkvalda som gör anspråk på att företräda skattebetalarna och de som hellre representerar medborgarna, visar sig mycket riktigt ha mer sprängkraft än ett dussin direktsända dueller mellan Sahlin och Reinfeldt.«
Karin Olsson, Expressen

»Och i dag ger han alltså ut sina tankar om politik. Ett slags politiskt, kulturellt, teoretiskt testamente. Anspråkslöst, glasklart. Inget flum, inga luddigheter. Inga överord, inga ”visioner”. Blott klarspråk. Och klokhet.«
Björn Widegren, Gävles Dagblad

 

RECENSIONER & INTERVJUER

Clarté 2010-09-12
Dagens Arena 2010-08-24
Hallandsposten 2010-06-23
Dagens Nyheter 2010-08-14
Trelleborgs Allehanda 2010-08-14
Aftonbladet 2010-07-05
Götebogsposten 2010-06-18
Arbetet 2010-06-10
Alba 2010-06-09
Helsingborgs Dagblad 2010-06-06
Uppsalas Nya Tidning 2010-06-03
Dagen 2010-05-26
Dagens Nyheter 2010-05-26
Svenska Dagbladet 2010-05-26
Expressen 2010-05-26
Gävles Dagblad 2010-05-26
Sveriges Radio 2010-05-25
Kristianstadsbladet 2010-05-25
Dagen 2010-05-27
Kommunalarbetaren 2010-05-26
Gävles Dagblad 2010-05-26