Jevgenij Grisjkovets
Floder

image

Floder är en essäistisk roman om den lilla människan i den stora världen. Berättaren återvänder till den sibiriska staden där han en gång växte upp. Sibirien beskrivs som en fysiskt påtaglig tomhet, som inte mäts i kilometer utan i antalet timmar det tar för expresståget att nå nästa station – ofta minst fyra timmar genom tajgans ändlösa urskogar. Att vara sibirier är inte en fråga om geografi, utan om psykologi.

»När jag såg namnet på min hemstad på en världskarta eller en jordglob«, skriver författaren, »kändes det alltid som om det stod någonting personligt om mig där.« Jevgenij Grisjkovets

Romanens omisskännliga »sound« väcker läsarens egna minnen och känslan av att det enda man egentligen äger är det som man själv har känt och upplevt.

 

KRITIKERRÖSTER

»Det är en skrift som kräver avstånd – Grisjkovjets återkommer till det nödvändiga lämnandet av Sibirien för att kunna betrakta den erfarenhet som är knuten dit – vilket i sin tur kräver sin motsvarande känsla av förlust. Detta lämnandets sår laddar också prosan med ett slags distinkt och hård energi med en underström av behärskad förtvivlan.«
Hanna Nordenhök, Aftonbladet

»Det finns en genomgående varm galghumor hos Grisjkovets… Och det är ett skarpt och starkt och lätt vemodigt litterärt verk av en författare som man gärna återser i kommande översättningar, förslagsvis signerade Kristina Rotkirch. Tjechovs ande vilar över den både lugna och drastiska prosan.«
Jan Karlsson, NorrköpingsTidningar

»Det är en mäktig roman, som sätter sina spår i läsaren. Den försöker definiera livet, gemenskapen, en människas identitet – vem hon är – och vad det kan innebära att finnas till någonstans på jorden, vare sig det är i Sibirien eller någon annanstans. Det är svårt att inte bli medtagen av Jevgenij Grisjkovets roman. Den söker efter ljuset i vardagen.«
Therese Bergman, Tidningen Kulturen

 

RECENSIONER

OBS
NorrköpingsTidningar 2010-10-20
Aftonbladet 2010-10-06