Jürgen Habermas
Om Europas författning. En essä

image

Mot bakgrund av den ihållande eurokrisen och politikernas halvhjärtade, ofta populistiska reaktioner har ett misslyckande för det europeiska projektet börjat avteckna sig som en reell möjlighet. I denna essä försvarar Jürgen Habermas Europa mot en sådan växande skepsis, mot vilken han ställer en ny övertygande berättelse om EU:s historia och framför allt om unionens framtid. Den blockering som råder inför tanken på demokratins transnationalisering undanröjer han genom att sätta in enandeprocessen i ett långsiktigt sammanhang som kretsar kring statsmaktens förrättsligande och civilisering. Till politikerna riktar Jürgen Habermas slutligen maningen att sluta bedriva det europeiska projektet bakom lyckta dörrar, som man hittills gjort, och i stället låta det utformas på ett mer otvunget sätt, som ett högljutt och argumentativt meningsutbyte i den breda offentligheten.

Om Europas författning. En essä utgavs unisont på en mängd språk i november 2011, med anledning av den finansiella krisen och EU-projektets framtid.

 

KRITIKERRÖSTER

»Jürgen Habermas, en av de verkligt inflytelserika politiska filosoferna i efterkrigstidens demokratiska Europa måste vara en man med fjärrskådartalang – hans nya bok Zur Verfassung Europas är en fördjupad och klargörande analys av
europeiska unionens legitimitet och dess demokratiska potential. Den måste ha tagit ett par år av intensiva studier att färdigställa. Hur kunde han veta?«
Lars Gustafsson, Expressen

»Habermas har på äldre dagar axlat manteln från Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Simone de Beauvoir och andra som europeisk offentlig intellektuell… I den nya boken, ”Om Europas författning”, pekar han ut de författningsmässiga innovationer som utmärker EU och hur de kan bli instrument även för en global demokratisk rättsordning. Men i första hand är boken minnesvärd som pamflett. Habermas är nämligen arg.«
Per Wirtén, Dagens Arena

»Ovanligt vältajmat landar en liten skrift på boklådediskarna runt om i Europa. Det är den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas, en av efterkrigstidens mest inflytelserika intellektuella, som i essän Om Europas författning tar Europas ledare i örat.«
Ulrika Kärnborg, Aftonbladet

»Det alerta lilla bokförlaget Erzatz har nyligen – och med suverän påpasslighet – översatt och gett ut två böcker som kastar ljus över det europeiska dramat. Den ena framåtblickande och optimistisk, den andra tillbakablickande och pessimistisk. I Om Europas författning skriver den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas, 82, om EU som en potentiell modell för demokratins ”transnationalisering”. Man kan vara skeptisk till vissa inslag i Habermas tänkande, men att en tongivande europeisk intellektuell mitt i EU:s värsta kris väljer att förklara varför unionen är oundgänglig är uppfriskande och hoppingivande.«
Per T. Ohlsson, Sydsvenskan

»Kanske krävs det en tysk född 1929 för att skriva om den pågående krisen med det allvar som situationen egentligen kräver.«
Annika Ström Melin, Dagens Nyheter

»Resonemangen är mycket tekniska och komplicerade och bygger på djupa kunskaper i idéhistoria, juridik, rättsfilosofi och statsvetenskap. Det åligger nu Habermas alla beundrare – hundratals finns i Uppsala! – att konkretisera idéerna och förpacka dem i en för en större allmänhet begriplig form. Allt som kan göras för att höja den intellektuella nivån i svensk politisk debatt måste göras. Den befinner sig för tillfället på amöbanivå.«
Magnus Ringgren, Upsala Nya Tidning

 

RECENSIONER & ARTIKLAR

Dagens Nyheter 2012-02-22 (ledare)
Dagens Nyheter 2011-11-23
Expressen 2011-11-28
Aftonbladet 2011-12-09
Sydsvenskan 2011-11-23
Upsala Nya Tidning 2011-11-22
Helsingborgs Dagblad 2012-01-09
Sydsvenskan 2011-12-10
Trelleborgs Allehanda 2011-11-24