Robert Larsson
Rysk energimakt.
Korruption och säkerhetsfixering i nationens namn

image

Under de senaste åren har Ryssland i takt med de ständigt växande oljeinkomsterna börjat uppträda alltmer självsäkert på den internationella politiska scenen. Vinter 2006 strypte man tillförseln av gas till Ukraina för att tvinga landet bort från sin västvänliga politik, i augusti 2008 invaderades Georgien och 2010 hotade man att placera ut missiler i Kaliningrad.

Robert Larssons bok utforskar skuggsidorna av den ryska energipolitiken och avslöjar dess dolda agenda. Bilden som framträder är skrämmande: bakom en fasad av affärsmässighet styrs energihandeln av korrupta egenintressen och en säkerhetsfixering som gagnar vare sig Ryssland eller- de energiberoende konsumenterna i väst. När klimatet på den internationella energimarknaden hårdnar kan den framtida handeln vara i farozonen och Europas säkerhetsintressen äventyras.

 

KRITIKERRÖSTER

»Boken är en oumbärlig källa till kunskap för den som vill förstå Rysslands roll i globaliseringens tidevarv.«
Kristian Gerner, Svensk Tidsskrift

»Som helhet är Robert Larssons bok ett gediget verk som ger en bra bild av den ryska energisektorns utveckling och problem under senare år. (...) Larsson driver en tes, men han gör det argumenterat och nyanserat.«
Kalle Kniivilä

 

RECENSIONER & INTERVJUER

Svensk Tidsskrift 2011-04-29
NorrköpingsTidningar 2010-07-24
Helsingborgs Dagblad 2010-07-23
Kalle Kniivilä 2010