Else Lasker-Schüler
Dikter & porträtt

image

Poeten, essäisten och dramatikern Else Lasker-Schüler (1869–1945), en av de främsta företrädarna för den tyska expressionismen, introduceras med ett rikt urval dikter och essäer i svensk översättning av Peter Handberg, i en tvåspråkig utgåva.

Else Lasker-Schüler är i dag en del av den tyska litterära kanon, men väckte motstridiga känslor hos sin samtid. Omgiven av bohemer på kaféerna i Weimarrepublikens Berlin speglade hon sin tid med säregen intensitet. Gottfried Benn betraktade henne som »den största lyriker Tyskland någonsin haft« och Karl Kraus menade att hon var »det moderna Tysklands starkaste och mest okuvliga lyriska fenomen«. Franz Kafka å sin sida tålde inte den överhettade kärlekslyriken som är ett av Lasker-Schülers kännetecken, och nationalsocialisterna kallade hennes verk entartet, urartat.

 

KRITIKERRÖSTER

»… ett generöst urval av lyrik och litterära personteckningar…«
Martin Lagerholm, Kristianstadsbladet

»Jag läser och läser om Peter Handbergs njutbara tolkningar. Det är en bok som varit värd att vänta på.«
Ann Lingebrandt, Helsingborgs Dagblad

»Dikter & porträtt är en storartad bok. Else Lasker-Schüler är – eller borde åtminstone vara – en betydande poet också i Sverige.«
Mats Granberg, Norrköpingstidningar

 

RECENSIONER & INTERVJUER

Kristianstadsbladet 2009-05-29
Helsingborgs Dagblad 2009-03-16
NorrköpingsTidningar 2009-03-04
Borås Tidning 2009-03-04
Trelleborgs Allehanda 2009-03-23
Arbetaren 2013-07-18