Andrej Platonov
Lyckliga Moskva

image

Moskva tjestnova är fallskärmshopperska,
madonna och hora. Hon är en inkarnation av
den lyckliga sovjetmänniska som Stalin beordrar fram i början av 1930-talet. Med blodfull erotisk entusiasm offrar hon bokstavligen sin kropp åt den nya staten och dess av umbäranden och slagord stympade män. Hon lever i symbios med den stad hon är uppkallad efter – ett kaotiskt, överbefolkat Moskva, tungt av reliker och avskräde, som stolt axlar rollen av den förverkligade utopins kronjuvel.

Lyckliga Moskva är skriven 1933–36, men publicerades första gången i Ryssland 1991, fyrtio år efter författarens död.s klänga sig fast vid sitt förflutna – för alla minnen är obrukbara i den nya tiden.

Att läsa Andrej Platonov är att möta en författare som med förtvivlans energi försöker bygga sig en modell i skala 1:1 av sin egen verklighet, i samma takt som han lever den. Och plötsligt inser den förundrade och gripne läsaren att själva den egendomliga, svårfångade stilen som Platonov skapar – av sentiment, förvirring och politisk retorik – också är en människa. En människa som du och jag, som på ömma fotsulor försöker ta sig fram genom det kaotiska 30-talets Moskva, eller genom nutidens Sverige.

Ur Lyckliga Moskva:

»Sambikin skar upp bukens fetthinna, sedan lät han kniven följa tarmarna och visade vad som fanns i dem: där var en kompakt pelare av osmält föda, men snart tog födan slut och tarmarna blev tomma. Sambikin tog sig långsamt fram genom det tomma området och nådde den plats där avföringen började – där stannade han upp helt och hållet.
– Ser du! sade han till Sartorius och öppnade ordentligt den tomma sträckan mellan födan och avföringen. Detta tomrum i tarmarna suger åt sig hela mänskligheten och sätter världshistorien i rörelse. Det är själen – lukta!«

 

KRITIKERRÖSTER

»Tänk om någon kunde skriva så om oss i dag!«
Eva Adolfsson, Dagens Nyheter

»När Platonov började skriva boken var det tänkt att den skulle ingå i ett litterärt projekt där staden Moskvas förbättringar under kommunismen skulle skildras. Myndigheterna stödde det här initiativet. Men boken blev någonting helt annat än ett lovtal till kommunismen.«
Louise Epstein, Sveriges Radio

»I sitt begränsade format är den en stor läsupplevelse någonstans i gränszonen till Gogol och Kafka, poetisk, undflyende och sorglig. «
Michel Ekman, Svenska Dagbladet

»Platonov framstår verkligen som en mycket särpräglad författare, genomskådande och klarsynt, men samtidigt nästan extatisk i sin gestaltning, som om han saknade distans till det han beskriver. Trots avståndet i tid upplever jag Platonov som modern. Lyckliga Moskva är medicin mot utopier och en läsupplevelse utöver det vanliga.«
Helsingborgs Dagblad

»Den som förmår föreställa sig en korsning mellan Dostojevskij och Gogol, Bulgakov och Kafka, har också gjort sig en skiss till Platonovs litterära universum.«
Jan Karlsson, NorrköpingsTidningar

»… Platonov visar vad litteratur kan vara: sinnes– utvidgande tidsspegel och utopisk spjutspetsteknik.«
Dan Jönsson, Dagens Nyheter

 

RECENSIONER

Sveriges Radio 2008-12-02
Expressen 2008-11-13
Svenska Dagbladet 2008-11-13
Helsingborgs Dagblad 2008-11-10
NorrköpingsTidningar 2008-11-06