Nelly Sachs
Den store anonyme

image

»Längtan, livets dödgrävare. Den enda nyckel som låser om natten. Smärta överallt, ända in i ordet. Därför tystnad.« Nelly Sachs

Texter i urval av Aris Fioretos och översättning av Margaretha Holmqvist.

I maj 1940 flydde Nelly Sachs till Stockholm med ett av de sista passagerarflygplanen från krigets Berlin. I en köksvrå på Bergsundsstrand inleddes en ny fas i hennes liv och diktning, tjugosex år senare tilldelades hon nobelpriset i litteratur.

Den store anonyme – ett urval tidigare okända, delvis självbiografiska texter tillkomna mellan ankomsten till det främmande landet och utmärkelsen 1966 – kastar nytt ljus över författaren och hennes verk. Med åren kom Sachs psykiska hälsa att vackla, ändå var det i exilens Sverige hon fann sin poetiska röst. Sedan dess har hennes ord inte upphört att tala aus dem Schweigen, »ur tystnaden«.

Boken utkom samtidigt med Aris Fioretos bildbiografi Flykt och förvandling, i samband med en utställning om Nelly Sachs på Judiska Teatern i Stockholm, 2 oktober– 20 november 2010. Kurator Aris Fioretos.

KRITIKERRÖSTER

»Anteckningarna, plus tidigare opublicerad poesi, är en gripande och skakande
läsning.«
Agneta Pleijel, Dagens Nyheter

»Nelly Sachs ord talar tidlöst och naket till oss, ›ur tystnaden‹…«
Thomas Kjellgren, Kristianstadsbladet

»… en diktkonst som det inte går att värja sig emot…«
Kaj Schueler, Svenska Dagbladet

»Holmqvists mästerskap kan studeras i den likaledes nyligen utgivna boken Den store anonyme, som innehåller tidigare outgivna dikter, dramatiska fragment och prosaanteckningar av Nelly Sachs, valda av Aris Fioretos.«
Michael Ekman, Svenska Dagbladet

»Minst lika fascinerande är antologin Den store anonyme. Här framträder en okänd sida av författaren Nelly Sachs – prosaisten… Upprepning och omprövning präglade Sachs många abstrakta försök med symbolistiska dramer. Starkast är i stället ”Nattbrev”, en krängande oförutsägbar text från tiden efter moderns död som rymmer allt från religionshistoriska spekulationer till nakna anteckningar om sorg och desperation.«
Andreas Brunner, Sydsvenskan

 

RECENSIONER

Borås Tidning 2010-12-21
Svenska Dagbladet 2010-12-23
Gefle Dagblad 2010-12-13
Svenska Dagbladet 2010-12-23
GöteborgsPosten 2010-11-01
Svenska Dagbladet 2010-10-09
Expressen 2010-10-07
NorrköpingsTidningar 2010-10-04
Dagens Nyheter 2010-10-19
Hela Hälsingland 2010-10-04
Kristianstadsbladet 2010-10-02
Norrköpingstidningar 2010-09-29