Ghayath Almadhoun

imageFödd 1979 i palestinskt flyktingläger i Damaskus. Författare och journalist. Studerade arabisk litteratur i fyra år vid Damaskus universitet. Publicerat två diktsamlingar där, 2004 respektive 2008. Han kom till Sverige som asylsökande 2008 och fick uppehållstillstånd 2011. Verksam som poet.

Foto © Cato Lein