Anna Fock

imageAnna Fock är 28 år och bosatt i Göteborg. Absolut noll är hennes debutroman. För Absolut noll tilldelades Anna Fock både Katapultpriset och Debutantpriset för 2013 års bästa debutbok.

Foto © Cato Lein

Intervju: Sydsvenskan 14.02.16
Intervju: Borås Tidning 14.03.03