Bengt Göransson

image

Född 1932, socialdemokratisk skol- och kulturminister 1982–89 och utbildningsminister 1989–91, är numera verksam som engagerad folkbildare och samhällsdebattör. År 2010 innehade han gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet.

Foto © Cato Lein