Friedrich Hölderlin

imageTysk poet och översättare (1770–1843). Studerade teologi och filosofi i Tübingen och Jena 1788–93, tillsammans med bl.a. Hegel och Schelling. Anställdes som informator hos bankir Jakob Gontard i Frankfurt am Main, där han förälskades sig i Jakobs hustru Susette. När Gontard upptäckte vad som pågick bakom ryggen blev situationen ohållbar och 1798 lämnade Hölderlin staden. Under de följande åren uppehöll han sig på olika ställen och antog 1801 en huslärarplats i Bordeaux, men återvände därifrån försommaren 1802. Han vandrade hem till Tyskland, psykiskt sjuk. Efter en viss återhämtning fick han en hedersanställning som bibliotekarie i Homburg, men uppvisade återkommande tillstånd av neuros och »tankeflykt«, samtidigt som han intensivt skrev dikter och arbetade med översättningar som ofta förblev oavslutade. År 1806 drabbades han åter av akut psykisk ohälsa och från 1807 fick han vård hos en familj i trakten, där han inhystes till sin död 1843. Friedrich Hölderlin ligger begravd på Stadtfriedhof i Tübingen.