Else Lasker-Schüler

image

Tysk-judisk poet, essäist och dramatiker, född 1869. Hon skrev dikter, berättelser, dramer och essäer och var en av den tyskspråkiga expressionismens främsta företrädare. Flydde Tyskland 1933 och avled 1945 i Jerusalem efter många smärtsamma år i exil. Hon ligger begravd på Oljeberget i Jerusalem. I dag verkar Else Lasker-Schüler-sällskapet bland annat för förföljda författarnas rättigheter.