Vizma Belsevica
Dikter 1955–95

imageI denna rika urvalsvolym presenteras Juris Kronbergs samtliga tolkningar av Vizma Belsevicas dikter från 1955 till 1995. Läsaren får en bred inblick i den lettiska poetens diktning över fyrtio år. Belsevica framstår här inte endast som ett oumbärligt tidsvittne, utan även som en av sin tids största kärleksdiktare och naturlyriker. »Man talar alltid om mig som politisk poet, men egentligen är jag i huvudsak en ekologisk diktare«, sade hon själv.

 

KRITIKERRÖSTER

»Nej, inget är svårt i de här dikterna. Hon tricksar inte med språket. Däremot saknas gränser för vad som kan uttryckas – allt är möjligt, som det ska vara i poesin; det vardagliga vilar kind mot kind med det fantastiska.«
Bernur, Dagens Nyheter

 

RECENSIONER & INTERVJUER

Bernur (blog) 2012-03-11