Charlotte Beradt
Drömmar i Tredje riket

image

Efter 1933 kunde den tysk-judiska journalisten Charlotte Beradt inte längre utöva sitt yrke, 1939 flydde hon från Tyskland. Mellan de åren bad hon människor att berätta om sina drömmar. När boken utkom första gången 1966 hade författaren samlat 50 drömmar »som dikterats av diktaturen«. Boken väckte stor uppmärksamhet och översattes till flera språk.