Durs Grünbein
Om snön

imageDen tyske poeten och essäisten återvänder till filosofen René Descartes (1596–1650). Berättelsen tar sin början vintern 1619 och slutar trettio år senare i Stockholm. I fyrtiotvå sånger skildras tänkarens liv, trettioåriga krigets fasor och rationalismens födelse ur snöns ande. Om snön räknas som ett av Grünbeins mest centrala verk.