Hanna Krall
Vit Maria

imageHanna Krall återvänder till en självbiografisk urscen: en judisk mor söker gudföräldrar åt sin dotter och avvisas av ett kristet par, som inte kan ljuga inför Gud inne i kyrkan. Författaren söker efter spår: hon vill veta vad som hände med det gifta paret som skulle ha blivit hennes gudföräldrar och på så vis kanske kunnat skydda flickan undan judeförföljelserna under kriget.

I en blandning av personliga minnen och historisk research rekonstruerar Krall sina protagonisters öde. Det handlar om bödlar och offer, deportationer, utrensningsaktioner, angivelser, kort sagt om allt som människor har gjort mot varandra – före kriget, under kriget och efteråt. Med sin poetiska kraft skapar Hanna Krall en mosaik och vinner nya insikter om den polska historien under och efter andra världskriget.