Hanna Krall
Maria H:s synapser

imageVad har förkrigstidens Muranów (de judiska kvarteren i Warszawa), undantagstillståndet 1981 och World Trade Center med varandra att göra?

Maria Twardokęs-Hrabowska, som fängslades för att hon stödde Solidaritet 1981, kämpar med svårigheterna i dagens Polen. I ett samhälle som är intolerant mot allt som bryter mot normen uppfostrar hon sin autistiske son. Maria Hrabowska, »mamma till sin man«, överlevde andra världskrigets fasor och terroristattacken mot World Trade Center. Hanna Krall rekonstruerar de båda Mariornas livsöden i en kombination av personliga minnen och historiska efterforskningar.