Andrej Platonov
Tjevengur

imageFjärde boken i Platonovs samlade verk

Föräldralöse Sasja Dvanov växer upp i en fattig by som uppvisar den gamla världens alla brister. När revolutionen omkullkastar tsarväldet tar han värvning i Röda armén och deltar efter inbördeskriget i byggandet av kommunismen, som ska leda till en förening mellan människa, natur och kosmos. Men en dag inser han att revolutionen har tagits över av byråkraterna…

Tjevengur skrevs 1927–28, publicerades först 1978 och betraktas som Platonovs mest centrala verk.