Tora Lane (red.): Per-Arne Bodin, Stefan Jonsson, Tora Lane, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Irina Sandomirskaja, Gustav Strandberg, Kajsa Öberg Lindsten
Läsningar av Andrej Platonov

imageAndrej Platonov föddes 1899 och var 18 år vid tiden för den ryska revolutionen. Han tillhörde en generation och en klass som var delaktig i revolutionen: han blev vuxen och utbildade sig i ett nytt samhälle, en ny värld och en ny tid. Han arbetade med vattenförsörjningen på landsbygden utanför Voronezj, och den ryska revolutionen kom att utgöra själva motorn i hans författarskap: samtliga verk kretsar kring den och dess förverkligande i det sovjetiska samhället. Man kan säga att Platonov med sitt författarskap sammanställde ett epos över det postrevolutionära Ryssland.

Vad Platonov har att säga oss i dag – det är ämnet för den här antologin. Här samlas sju olika skribenter: författare, översättare och akademiker som på olika sätt visar vägen in i Platonovs säregna värld.

Innehåll

Tora Lane | Introduktion
Stefan Jonsson | Subalternernas utopi. Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen
Kajsa Öberg Lindsten | Att tala platonovska på svenska
Tora Lane | Tjevengur: Revolutionens minne och minnets revolution
Marcia sá Cavalcante Schuback | Kommunismens sömn – noter om Platonovs Dzjan
Per-Arne Bodin | Myt och dystopi i Andrej Platonovs Dzjan
Gustav Strandberg | Förfrämligandet som utopi
Irina Sandomirskaja | Den fördömda lyckan, eller socialismens ekonomiska problem i Moskva