Kristina Rotkirch (red.)
Strykjärn och diamanter

imageRysk-judisk antologi med samtida författare från Ryssland och Israel

Under sovjettiden var det i stort sett omöjligt att skriva om judiska erfarenheter. När censuren slopades efter perestrojkan blev följden en mängd såväl tematiskt som litterärt betydande texter. Den här antologin presenterar tjugo författare, varav flera aldrig förut översatts till svenska.  

Under sovjettiden med dess statliga antisemitism var det i stort sett omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. I ett samhälle där judarna hade fråntagits så gott som alla sina traditioner gällde Sartres definition: en jude är en person som omgivningen betecknar som jude. »Det är bara antisemitismen som får mig att minnas att jag är jude«, svarade en person i Leningrad på en enkätfråga. Den sekulariserade juden i Sovjet var därför inte en person med två kulturer utan en person med rysk kultur och en medvetenhet om sin judiskhet som omgivningen förstärkte.

Medverkande författare: Andrej Bitov, Grisja Bruskin, Dmitrij Bykov, Margarita Chemlin, Sergej Dovlatov, Boris Geller, Linor Goralik, Aleksandr Kabakov, David Markisj, Aleksandr Melichov, Dina Rubina, Lev Rubinstein, Maria Rybakova, Nina Sadur, Aleksandr Snegirjov, Leonid Tsypkin, Ljudmila Ulitskaja, Julia Viner, Lev Vorobjov, Zinovij Zinik

Översättare: Ben Hellman, Emma-Lina Löflund, Elizabeth Marschan, Janina Orlov, Kristina Rotkirch