Hans Ruin
Frihet, ändlighet, historicitet.
Essäer om Heideggers filosofi

imageDen tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans Vara och tid från 1927 ses av många som nittonhundratalets enskilt viktigaste filosofiska verk. Idag läses och uttolkas han över hela världen. Om ingen annan modern filosof har det skrivits och stridits så mycket som Heidegger, vars liv och filosofi är en outsinlig källa till diskussioner. I denna bok har Hans Ruin samlat essäer och artiklar från två decenniers arbete med Heideggers tänkande. Tematiskt spänner de över hela hans verk. I centrum står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett.

 

KRITIKERRÖSTER

»Heidegger är en svårläst filosof som lockat till sig en nästan oöverskådlig mängd uttolkare. Hans Ruin skiljer sig fördelaktigt från de flesta av dem genom sin strävan efter en klarhet som inte förfaller till ytlighet… Hans Ruin har ägnat Heideggers senare skrifter lika stor uppmärksamhet som hans tidiga, och det gör hans bild av tänkaren lika mångsidig som balanserad… Det är glädjande att någon i de trångbröstade ekonomiska kalkylernas tid kan ägna mer än tjugo år åt en stor och svår tänkare och sen framlägga resultatet av mödorna i en mer än 350-sidig volym. Ja, det är storartat.«
Sven-Eric Liedman, Dagens Nyheter

»HANS RUINS ESSÄER om Martin Heideggers tänkande är otvivelaktigt vårens stora läsupplevelse. Ett sällsynt sammansmitt och samtidigt öppet verk som diskuterar den besvärliga filosofen och gör hans hermeneutik, hans tolkningsfilosofi något mer tillgänglig.«
Jan-Olov Nyström, Norrbottenskuriren

»Ruins essäer är en bedrift och jag är djupt imponerad. Kanske till och med Heidegger skulle vara det och muttra: Aha, var det så jag menade…«
Lasse Ekstrand, Gefle Dagblad

»Hans Ruin har skrivit en strålande fin bok om Martin Heideggers filosofi som fått det otympliga namnet Frihet, ändlighet, historicitet. Man skall inte låta sig skrämmas av titeln eftersom Ruin inte alls ger sig i kast med att förklara det beryktade begreppsraseriet i Sein und Zeit, inte brottar grekisk-romerskt med de kvistiga texterna utan cirklar i stället elegant runt detta verk genom att tända punktbelysningar i den heideggerska tankevärldens skogvägar, bergsstigar och plötsliga avgrunder. Pennan är alltså lätt och vägledande och visar att allt det lästa smält till perspektiv. Ruin har ett öga på läsaren och ett annat i den egna tankeprocessen. Det blir just essäer.«
Mikael van Reis, Göteborgsposten

»Hans Ruin liknar i sin framställningskonst väldigt mycket en annan svensk filosofiprofessor som också hette Hans. Larsson, nämligen: akademiledamot och outtröttlig folkbildare… Ett enkelt och redigt språk som inte väjer för att gå in i riktigt svåra frågeställningar. Och samma gosseliknande entusiasm över att kunna visa upp ett synvändande begrepp eller ett hållbart resonemang hos nån annan tänkare, ofta med stor egen originalitet som dock aldrig lyfts fram.«
John Swedenmark, Arbetet

 

RECENSIONER

Gefle Dagblad 13-05-11
Dagens bok 13-05-03
Norrbottenskuriren 13-04-16
Expressen 13-08-08
Göteborgsposten 13-08-19
Arbetet 13-09-09