Michail Sjisjkin
Venushår

image»Uppge kortfattat skälen till er asylansökan.«
Den frågan översätter den namnlöse berättaren till ryska flera gånger om dagen. Han arbetar som tolk på en schweizisk immigrationsmyndighet och deltar vid förhören av flyktingar från forna Sovjetunionen. Under översättningen av det främmande lidandet lägger sig hans egen livshistoria som ett andra skikt kring orden. Också han är ju en emigrant i världen och i tiden. Barndomsminnen, oavsända brev till sonen och läsefrukter blandas med reminiscenser från en äktenskapskris i Rom, där det är något skevt med tiden – den går nämligen inte, utan hopar sig – och plötsligt kryper det myror som förrymda bokstäver på boksidan, kärleken är en tusenfoting som bär oss som strumpor, vi är alla en helhet, men vad är egentligen det högsta av allt?

Michail Sjisjkin är en av Rysslands främsta prosaister och Venushår hans hittills mest uppmärksammade roman.

 

KRITIKERRÖSTER

»Venushår skriver in sig i den stora ryska romantraditionen, som den också hela tiden talar med, men den är samtidigt ett slags postmodernistisk hypertext, där en berättelse föder en annan så att de olika fragmenten flyter in i och påverkar varandra. Om detta låter komplicerat och svårläst kan jag försäkra att även om handlingen inte går att sammanfatta, är romanen ändå oavbrutet fängslande och lättillgänglig. Bedrägligt lätt, inser jag efter två tre hundra sidor slukade i rasande fart, här gäller det att stå emot jakten på spännande förlopp för att i stället söka efter djupare betydelse. […] Michail Sjisjkin förmår med sin roman Venushår ge nytt och egensinnigt liv åt den stora ryska romanen.«
Ingrid Elam, Dagens Nyheter

»Sjisjkins roman är till sin form ett överrumplande experiment som inte riktigt låter sig infogas någonstans, men tematiskt sällar sig boken till raden av stora ryska epos. Den rymmer ett avtryck som kommer att bestå, men den är inte statisk. Den befinner sig i rörelse och tvingar även läsaren att röra sig. […] Efter avslutad läsning av Venushår behöver jag närmast debriefas. Halvt om halvt har jag börjat betrakta romanens stilistiskt självsvåldiga universum som den ›riktiga‹ verkligheten.«
Maria Küchen, Sydsvenskan

»Också på 2000-talet skrivs det stora europeiska romaner. Michail Sjisjkins Venushår sällar sig till en rik och djup litterär tradition.«
Mats Granberg, NorrköpingsTidningar

 

RECENSIONER

Dagens Nyheter 14.10.24
Expressen 14.10.26
Kristianstadsbladet 14.10.25
Dagens Nyheter 14.10.27 (intervju)
TT Spektra 14.10.27 (intervju)
Sydsvenskan 14.11.03
NorrköpingsTidningar 14.11.05
Kulturnytt 14.11.06
Kulturnytt 14.11.08 (längre intervju)
Svenska Dagbladet 14.11.11
Dagens bok 15.01.04