Ljudmila Ulitskaja
En munter begravning

image»En klok och underfundig bok som för tankarna till Isaak Babel och Isaac Bashevis Singer.« – New York Times

Augusti 1991. I en olidligt varm lägenhet i New York samlas en grupp ryska emigranter kring Aliks dödsbädd. Alik är en karismatisk man, älskad av dem alla, speciellt av kvinnorna som turas om att vårda honom medan hans livsandar långsamt lämnar honom.

Deras tankar kring den döende mannen och minnena av deras liv i Ryssland avbryts av livliga debatter och småbråk: Vem älskade Alik mest? Ska han få ett kristet dop innan han dör, som hans alkoholiserade katolska fru Nina innerligt önskar, eller ska han försonas med sin barnatro och välsignas av en rabbi som råkar finnas till hands? Och vad innebär de stora omvälvningarna i deras älskade Moskva vilka genom CNN utspelar sig framför ögonen på dem?

Ljudmila Ulitskajas hyllade roman är både rolig och vemodig, språket är sorgset och författarinnan förödande träffsäker i sina detaljobservationer. En munter begravning är en roman som speglar komplexa tankar och känslor om liv och död, kärlek och saknad, hemland och exil.