Louise Hagberg

imageLouise Euphrosyne Hagberg (1868–1944) var folkminnesforskare, amanuens vid Nordiska museet 1909–31 och ägnade sig i stor utsträckning åt att samla folkminnen i olika svenska bygder och studerade folklig tro och sed. Bland hennes främsta arbeten märks monografin När döden gästar. Hagberg tilldelades 1931 Litteris et Artibus och blev 1942 filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.