image

Välkommen till Ersatz! Se även vårt systerförlag Coltso.

Vårprogrammet 2015

Anna Achmatova, Maxim Biller, Michail Chodorkovskij, Sema Kaygusuz, Andrej Platonov, Lev Rubinstein, Andrzej Stasiuk, Lidia Tjukovskaja och Stefan Zweig.