Stefan Zweig
Världen av igår. En europés minnen

image

»Varje gång jag samtalar med yngre vänner och berättar om tiden före det första kriget märker jag på deras förvånade frågor hur mycket av det som
för mig fortfarande är en självklar verklighet redan blivit historia eller något ofattbart i deras ögon. Och en hemlig instinkt inom mig ger dem rätt: mellan vårt i dag, vårt i går och i förrgår är alla broar rivna.« Stefan Zweig

Österrikaren Stefan Zweig (1881–1942) var
en av sin tids mest uppburna författare, läst
och beundrad världen över, tills den politiska situationen drev honom i landsflykt efter Hitlers maktövertagande och hans böcker förbjöds. På ett hotellrum i Brasilien 1939–41 nedtecknar han fritt ur minnet sin sedermera legendariska skildring av det gamla Europas undergång. Fin de siècles Wien, första världskriget, hyperinflationen, nationalsocialismens uppkomst och vägen fram till krigsutbrottet 1939 – aldrig har denna epok frambesvurits mer levande än i Världen av i går. Här finns även kärleksfulla porträtt av vännerna Rilke, Joyce, Freud och många fler. Efter att ha skrivit detta vittnesbörd till eftervärlden tog Zweig sitt liv tillsammans med hustrun. Boken utkom första gången i Stockholm 1943, mitt under brinnande krig.

 

KRITIKERRÖSTER

»De böcker som förmår påverka oss på djupet, kanske rentav ge tillvaron en annorlunda riktning eller skapa intressen som annars förblivit outforskade, är märkligt få. För mig är Världen av i går ett av dessa sällsynta verk. Något i min syn på världen, på mig själv och historien förändrades på allvar efter läsningen.«
Crister Enander, Helsingborgs Dagblad

»Stefan Zweigs bok är en fantastisk, intensivt berörande skildring av en gyllene epok då morgondagarna sjöng. Läs den!«
Christian Dahlgren, Blekinge Läns Tidning

»Stefan Zweigs bok ringar på ett kusligt sätt in den skörhet som fortfarande finns inbyggd i våra samhällen, och som de senaste åren skakat om Europas demokratier. Vi intalar oss gärna att turbulens och extremism är något som tillhör gårdagen, trots att 1900-talet visar att även civiliserade samhällen kan förlora sin balans och jämvikt.«
Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

»Det är som om Zweig talar till oss, till dagens européer…«
Per Ohlsson, Sydsvenskan

»Så blir Världen av igår […] ett omistligt dokument över en tid som flytt, men också över en författarroll och en hållning som intellektuell som flytt…«
Gunnar Bolin, Sveriges Radio

»Jag vill hävda att det är närmast en skyldighet – en moralisk förpliktelse – att läsa Stefan Zweigs Världen av i går för att förstå och verkligen inse vad som en gång skedde, men det är i ännu högre grad en stor förlust för den som avstår.«
Crister Enander, Helsingborgs Dagblad

»Att Världen av i går finns tillgänglig igen leder till viss eftertanke. Och en näst intill oundgänglig läsning.«
Mats Granberg, NorrköpingsTidningar

»… [boken] hör definitivt till en av de stora läsupplevelserna.«
Tomas Lidbeck, Kristianstadsbladet

 

RECENSIONER

Dagens Nyheter 2012-05-13
Arbetet 2012-02-16
Blekinge Läns Tidning 2012-05-13
Arbetet 2012-02-21
Dagens Nyheter 2012-03-14
Sveriges Radio 2012-01-18
Norrbottens-Kuriren 2011-12-29
NorrköpingsTidningar 2011-12-15
Kristianstadsbladet 2011-12-23
Sydsvenskan 2011-12-10
Svenska Dagbladet 2011-12-10
Expressen 2011-12-06
Tidningen Kulturen 2011-12-02
Helsingborgs Dagblad 2011-11-30
Upsala Nya Tidning 2011-12-29
Svenska Dagbladet 2013-07-29
Kommunalarbetaren 2014-01-08
Svenska Dagbladet 2014-06-07
Expressen 2014-06-09
Svenska Dagbladet 2014-06-09