Lev Rubinstein
Ryska dagsedlar [2007–15]

image»Ryssland – det är jag«, skriver Lev Rubinstein, den legendariske konceptpoeten, essäisten och humoristen. Här presenteras 27 texter om ­andlig olikhet, skruvkorkar, gehör, behagliga ord, anekdotens roll… Reflexionerna tar ofta avstamp i propagandans deformering av språket eller revideringen av historien och konfronterar den nyfascistiska statsideologin och krigsstämningarna i hemlandet.

Flertalet texter har tillkommit under 2014 med utgångspunkt i det dagsaktuella, men blickar också tillbaka på självupplevda mikrohändelser som »orkesterslaget på Krim« 1968 eller minnet av den första muggen Pepsi-Cola på American National Exhibition i Moskva 1959. Att just en poet med rötterna i 70-talets sovjetiska konceptkonst har blivit en av den ryska oppositionens mest framträdande röster – det är också Ryssland.

KRITIKERRÖSTER

»I korta ›dagsedlar‹ eller essäer, skildrar Rubinstein detta enorma land som ingen i väst begriper men anser sig vara experter på, med humor, bitterhet, Gogolsk klokhet, kärlek. Det kan vara ett slagsmål i en restaurang i sextiotalets Sevastopol (numera annekterad till Fosterlandet av Folkens Fader Putin) med slutsatsen: Om någon vinner ett krig är det absolut inte den som utkämpar det.«
Björn Löfström, VästerbottenKuriren

»Förlaget Ersatz ger nu med föredömlig skyndsamhet ut 27 av de kortare dagsaktuella essäer som Rubinstein sedan några år tillbaka kontinuerligt publicerar på internetsajten www.grani.ru. De äldsta bidragen är från 2007, men flertalet har tillkommit under 2014 (samlingens sista text rentav i år). Här får läsaren alltså möjlighet att praktiskt taget i realtid ta del av en helt annan rysk röst – modig, frispråkig, vass, ironisk, mänsklig – än den officiella maktens svulstiga meddelanden och dekret. Detta är förstås en enorm tröst för alla demokratiskt sinnade ryssar som i allt högre utsträckning riskerar olika slags repressalier för sina protester – och en välbehövlig påminnelse för alla oss utomstående om att långt ifrån alla ryssar är villiga att gå i Putins ledband.«
Martin Lagerholm, Borås Tidning

 

RECENSIONER

Västerbottenkuriren 15.03.31
Borås Tidning 15.04.04
NorrköpingsTidningar 15.04.08
Dagens Nyheter 15.04.11
Kulturnytt 15.04.15
Svenska Dagbladet 15.05.02
Expressen 15.05.18
Tidningen Kulturen 15.05.25
Lysmasken 15.06.26
Sydsvenskan 15.07.07
Ny tid 15.10.19
Svenska Dagbladet 15.11.01