Lev Rubinstein

imageFödd 1947. Han började skriva i slutet av 60-talet och blev vid mitten av 70-talet en aktiv deltagare i utvecklingen av en sovjetisk konceptkonst. Ett stort och representativt urval av hans tidiga dikter finns på svenska i Tiden går. Ur det stora kartoteket (urval, översättning och introduktion av Lars Kleberg, Bonniers 2001).