Lev Rubinstein
Vidare och vidare. Kartotek, texter och andra dikter

imageLev Rubinstein förblir också i dagens kaotiska och dynamiska Ryssland en inflytelserik litterär och politisk referens. Inom ramen för den så kallade Moskvakonceptualismen, där visuell konst, design, ljudkonst och poesi samverkade, utvecklade Rubinstein en helt egen poetisk genre med dikter uppbyggda som långa serier av heterogena noteringar, kommentarer, dokumentära inskott och lyriska intermezzon, en genre som när den tillkom associerades till kartotek och bibliotek, men i dag lika gärna kan läsas som förelöpare till sociala medier som facebook och twitter.

De nya medierna skänker alltså Rubinstein en paradoxal aktualitet. Den ständigt unge Rubinstein är sedan ett par decennier verksam som kritisk politisk essäist. En samling av hans poetiska kort-essäer har tidigare utgivits av Ersatz (Ryska dagsedlar, 2015, övers. Johan Öberg). Den nu aktuella boken bildar ett montage av några av den ryske poeten Lev Rubinsteins mest kända dikter/ordkonstverk, skrivna från 1974 fram till i dag. I utgåvan ingår vidareutvecklade versioner av några av de dikter som återfinns i Tiden går. Ur Det stora kartoteket, Bonniers 2001. övers. Lars Kleberg). De nya versionerna har gjorts av Kleberg i samarbete med bokens redaktör Dmitri Plax. Dessutom ingår ett tiotal helt nya översättningar av Lars Kleberg, Johan Öberg, Kajsa Öberg Lindsten och Dmitri Plax.